مناصب و عضویت‌ها

مناصب و عضویت ها

 • عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات
 • عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
 • عضو و نائب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور
 • رئیس هیئت نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی استان قم
 • رئیس هیئت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • عضوهیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانکهای کشور
 • عضو هیئت ۵ نفره بررسی پرونده نفتی کرسنت
 • مسئولیت و ناظر کمیسیون انسداد مرزهای کشور
 • دبیر و سخنگوی مجمع نمایندگان استان قم
 • سخنگوی فراکسیون کریمه اهل بیت (س)
 • عضو هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری
 • عضو هیئت رئیسه فراکسیون ایثارگران
 • عضو هیئت رئیسه فراکسیون حامیان امداد
 • عضو فراکسیون جوانان
 • عضو فراکسیون ورزش