کاهش تعرفه برق استان قم

قم، استانی گرم و خشک در حاشیه کویر

استان قم یکی از استان های مرکزی ایران است که آب و هوایی گرم و نیمه خشک دارد و به همین سبب، همواره یکی از گرمترین استان های کشور در فصل تابستان، و در برخی مواقع، رکوردار بالاترین دمای کشور بوده است.

مردم قم برای فرار از این گرمای طاقت فرسا چاره ای جز استفاده مستمر از وسایل سرمایشی ندارند که همین موضوع سبب افزایش مصرف برق در تابستان ها و افزایش هزینه های خانوارهای قمی در این فصل می شود.

با شروع طرح هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت حامل های انرژی و ابلاغ تعرفه های جدید برق، هزینه برق خانوارهای قمی افزایش قابل توجهی یافت و این افزایش قیمت در کنار گرمای شدید هوا، قمی ها را بیشتر رنج می‌داد.

نحوه محاسبه برق خانگی

بر اساس ابلاغ وزارت نیرو، تعرفه‌ برق در بخش خانگی در قالب پنج جدول تعرفه مناطق عادی و ماه‌های غیرگرم مناطق گرمسیر، تعرفه ماه‌های گرم در مناطق گرمسیر ۱، تعرفه ماه‌های گرم در مناطق گرمسیر ۲، تعرفه ماه‌های گرم در مناطق گرمسیر ۳ و تعرفه ماه‌های گرم در مناطق گرمسیر ۴ محاسبه می شود. که بر این اساس تعرفه برق در مناطق گرمسیر ۳ و ۴ به ترتیب بر اساس جداول ذیل می باشد:

تعرفه ماه‌های گرم در مناطق گرمسیر ۳

متوسط مصرف ماهانه (کیلووات ساعت در ماه)

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)

۰ تا ۱۰۰۰

۲۵۰

۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰

۶۵۰

۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰

۱۱۵۰

۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰

۱۲۵۰

۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰

۱۳۵۰

۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰

۱۴۵۰

مازاد بر ۶۰۰۰

۱۵۵۰

 

تعرفه ماه‌های گرم در مناطق گرمسیر ۴

متوسط مصرف ماهانه (کیلووات ساعت در ماه)

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)

۰ تا ۱۰۰

۲۴۰

۱۰۰ تا ۲۰۰

۲۸۰

۲۰۰ تا ۳۰۰

۵۰۰

۳۰۰ تا ۴۰۰

۸۰۰

۴۰۰ تا ۵۰۰

۱۱۵۰

۵۰۰ تا ۶۰۰

۱۵۰۰

مازاد بر ۶۰۰

۱۸۰۰

همانگونه که با دقت در جدول تعرفه های برق ملاحظه می شود، تعرفه مناطق گرمسیری چهار بر اساس مصرف صفر تا ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه، ۲۴۰ ریال محاسبه می شود، و این در حالی است که در مناطق گرمسیر ۳، مصرف صفر تا ۱۰۰۰ کیلووات ساعت در ماه ۲۵۰ ریال محاسبه می گردد، و این یعنی اختلاف بیش از چهار و نیم برابری در تعرفه برق مناطق گرمسیر ۴ و ۳٫

 شروع پیگیری ها

یکی از برنامه های جدی امیرآبادی در کسوت نمایندگی مردم قم پیگیری و تلاش برای محاسبه برق مشترکین قمی بر اساس تعرفه منطقه گرمسیر ۳ بود؛ این تلاش از اولین روزهای شروع به کار مجلس نهم در دستور کار نماینده مردم قم قرار گرفت به طوری وی در اولین روزهای شروع به کار مجلس نهم، در تاریخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۱ در نامه ای به معاون وزیر نیرو خواستار پیگیری کاهش تعرفه برق قم شد.

جدیت و پیگیری عامل موفقیت

علاوه بر پیگیری های متعدد شفاهی و گفتگوهای تلفنی، امیرآبادی در نامه های دیگری به تاریخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۱، ۰۸/۱۲/۱۳۹۱، ۲۰/۰۱/۱۳۹۲ به معاون اول رئیس‌جمهور و معاون وزیر نیرو، موضوع تعرفه قم را پیگیری کرد.

کاهش تعرفه برق قم با مصوبه هیأت دولت

بالاخره پیگیری های نماینده مردم قم نتیجه داد و هیأت دولت در جلسه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۲ خود با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر قرار گرفتن استان قم در فهرست مناطق گرمسیر ۳ موافقت نمود.

بر اساس این مصوبه هزینه برق مشترکین استان قم در ۴ ماه خرداد، تیر، مرداد و شهریور هر سال که به علت گرمای شدید هوا، مصرف افزایش می یابد، بر اساس تعرفه مناطق گرمسیر ۳ محاسبه خواهد شد.

جدول میزان کاهش هزینه برق

در مناطق گرمسیر ۳ نسبت به مناطق گرمسیر ۴

متوسط مصرف ماهانه

(کیلووات ساعت در ماه)

میزان هزینه در

مناطق گرمسیر ۴

میزان هزینه در

مناطق گرمسیر ۳

درصد کاهش نسبت به

تعرفه مناطق گرمسیر ۴

۱۰۰

۰۰۰/۲۴ ریال

۰۰۰/۲۵ ریال

-۴%

۲۰۰

۰۰۰/۵۲ ریال

۰۰۰/۵۰ ریال

۴%

۳۰۰

۰۰۰/۱۰۲ ریال

۰۰۰/۷۵ ریال

۲۶%

۴۰۰

۰۰۰/۱۸۲ ریال

۰۰۰/۱۰۰ ریال

۴۵%

۵۰۰

۰۰۰/۲۹۷ ریال

۰۰۰/۱۲۵ ریال

۵۸%

۶۰۰

۰۰۰/۴۴۷ ریال

۰۰۰/۱۵۰ ریال

۶۶%

۷۰۰

۰۰۰/۶۲۷ ریال

۰۰۰/۱۷۵ ریال

۷۲%

۸۰۰

۰۰۰/۸۰۷ ریال

۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال

۷۵%

۹۰۰

۰۰۰/۹۸۷ ریال

۰۰۰/۲۵۰/۲ ریال

۷۷%

۱۰۰۰

۰۰۰/۱۶۷/۱ ریال

۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال

۷۹%