دولت اجازه تغییر حجم وزارتخانه ها را دارد. + صوت

Print Friendly, PDF & Email

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت اجازه تغییر حجم وزارتخانه ها را دارد، گفت: طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه متناسب با موضوع طرح نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم قم، احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۲ آذر) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه این طرح با اصول ۵۷، ۶۰، ۱۳۵ و ۱۲۶ قانون مغایرت دارد، گفت: این طرح برای اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم بوده اما در کمیسیون متن آن تغییر کرده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه متناسب با موضوع طرح نیست، افزود: براساس ماده ۱۳۱ آیین نامه داخلی مجلس لوایح باید دارای موضوع و عناوین مشخص و دلایل لزوم تهیه آن در مقدمه به وضوح درج شده باشد اما متأسفانه در این طرح چنین موضوعی دیده نمی شود.

وی با تأکید بر اینکه در طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه در تبصره ۱ و ۲ شورای عالی اداری دیگر مجاز به تغییرات خارج از قوانین در وزارتخانه ها نیست یادآور شد: هم اکنون شاهد هستیم که در این موضوع در عنوان طرح درج نشده این در حالی است که این موضوع در قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده بنابراین این طرح با آیین نامه داخلی مجلس مغایرت دارد.

امیرآبادی ادامه داد: براساس تبصره ۲ طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم سرپرستی وزارتخانه ای توسط وزیری دیگر ممنوع است اما براساس ماده ۱۰۱ این موضوع با عنوان مغایرت دارد.

وی ادامه داد: متأسفانه در طول مدت ۶ ماه اخیر مجلس براساس رفتار دولت قانون وضع کرده است که به طور حتم این اقدام درست نیست از طرفی دیگر پیش بینی می کنیم که چون دولت شاید در آینده دو وزارتخانه را ادغام کند ما به اصلاح قانون دست بزنیم که این موضوع در شأن مجلس نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در انتهای ماده ۵۳ آمده است که واحدهای مربوطه زیرمجموعه وزارتخانه ها هستند یادآورشد: براساس بند ۵ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی نقش و اندازه دولت براساس ضوابط باید انجام شده و دولت اجازه تغییر حجم وزارتخانه ها را دارد اما در طرح مذکور آمده است که حتی اضافه یا منحل کردن یک بخشداری در وزارتخانه ها باید با اجازه مجلس باشد که این موضوع درست نیست./