امیرآبادی خواستار افزایش ساعت کاردر واحدهای صنفی شد

امیرآبادی خواستار افزایش ساعت کاردر واحدهای صنفی شد

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم قم،احمد امیرآبادی فراهانی خواستار افزایش ساعت کار در واحد های صنفی در همایش پلیس ،امنیت و اصناف شد.
وی خاطرنشان کرد :ضمن گرامی داشت هفته نیروی انتظامی به حافظان نظم و امنیت و سردار مجتبایی به مناسبت این هفته گفت: قم مانند گذشته نیست ،شهر زنده ای است و باید واحدهای صنفی با همکاری نیروی انتظامی برای افزایش ساعت کاری خود همکاری کنند تا مردم نیز بتوانند مدیریت و برنامه ریزی کنند و خرید لازم خود را انجام دهند.
نماینده مردم قم به اهمیت جایگاه ولایت فقیه در کشور و بین المللی پرداخت و گفت عامل موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه نظام ولایت فقیه است و به برکت این نظام و رهبری باعث شده قدرت برتر منطقه و بین المللی باشیم وهرکسی به رضای خدا و اخلاص بوده و کار کرده پیروز شده است.
وی درادامه گفت: من درهمایش پلیس،امنیت و اصناف به دو نکته اشاره میکنم که باید مورد توجه قرار گیرد،یکی حجاب و عفاف است ، که اصناف و نیروی انتظامی باید همکاری برای حجاب فروشندگان و یا فرهنگ سازی عفاف و حجاب در واحدهای صنفی انجام دهند تادر شهر اهلبیت شاهد بی حجابی نباشیم ودوم سرقت ،البته نرخ سرقت در قم خیلی پایین است اماباید باهمکاری حافظان و نظم و امنیت و واحد های صنفی این آمار به صفر برسد.