امیرآبادی:به نظر می رسد در بررسی‌ بورسیه‌ها بیشتر اهداف سیاسی نهفته شده بود تا طرفداری از حق و حقوق مردم و افراد بورس شده.

امیرآبادی:به نظر می رسد در بررسی‌ بورسیه‌ها بیشتر اهداف سیاسی نهفته شده بود تا طرفداری از حق و حقوق مردم و افراد بورس شده.

Print Friendly

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم قم،احمد امیرآبادی فراهانی با تاکید بر اینکه برخورد با متخلف در هر حوزه‌ای مطلوب است٬ گفت: موضوع بورسیه‌ها باید به جدازدوران سازندگی تا کنون بررسی شده واز حقوق مردم دراین راستا دفاع شود.
وی با تاکید بر اینکه برخورد با متخلف در هر حوزه‌ای مطلوب است٬ گفت: اما بهتر بود وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری در برخورد با تخلف بورسیه‌ها تمامی پرونده ها از ابتدا تاکنون را مورد رسیدگی قرار می‌داد نه مقطع زمانی خاصی.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من فکر می‌کنم در بررسی‌ بورسیه‌ها بیشتر اهداف سیاسی نهفته شده بود تا طرفداری از حق و حقوق مردم و افراد بورس شده.
وی افزود: در مورد مسئله بورسیه‌ها به نظر می‌رسد که آنچه در زمان استیضاح وزیر علوم مطرح شده بود با اطلاعات٬ آمار و ارقامی که به مردم داده شد، بسیار متفاوت بود.
امیرآبادی‌فراهانی تصریح کرد: به نظر می‌رسد مسئله بورسیه‌ها به یک مسئله سیاسی تبدیل شده و گروه‌های سیاسی از آن سوءاستفاده می‌کنند تا به این ترتیب با رقبا برخورد یا آنها را بکوبند و این موضوع امروز مورد تایید رئیس مجلس واقع شد و وی از آن تحت عنوان نامردی سیاسی یاد کرد.
وی تاکید کرد: بورسیه‌ها باید به جد بررسی شده و از حقوق مردم در این راستا دفاع کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با بیان اینکه کسانی که بورس بوده اما تخلفی مرتکب نشده‌اند آبرویشان رفته است٬ گفت: با این رفتار در بررسی بورسیه‌ها به نظر می‌رسد این مسئله به مسئله سیاسی تبدیل شده در حالی که می‌توانست در فضای آرامی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: درخواست ما این بود که اگر دولت قصد رسیدگی به موضوع بورسیه‌ها را دارند از ابتدای دولت سازندگی تاکنون را مورد بررسی قرار دهد.
عضو کمیسیون برنامه٬ بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی٬ همچنین از تلاش برخی نمایندگان برای تحقیق و تفحص از پرونده‌ بورسیه‌ها از ابتدا تاکنون خبر داد و گفت: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس به موضوع بورسیه‌ها رسیدگی خواهد شد.