تذکر کتبی امیرآبادی به وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

تذکر کتبی امیرآبادی به وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم قم،احمدامیر‌آبادی در تذکری به وزیر بهداشت خواستار توضیح علت عدم پرداخت فوق‌العاده کار بااشعه به کارکنان پرتو‌کار در مراکز درمانی شد.
تذکرات کتبی نماینده مردم قم به وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی امروز یکشنبه از سوی هیأت ‌رئیسه مجلس قرائت شد که به این شرح است:
نماینده مردم قم گفت: براساس قانون حفاظت در برابراشعه بند۴ ماده ۲۰ و تبصره ان دولت را موظف نموده که فوق العاده با اشعه به پرسنل پرتو کار در مراکز درمانی پرداخت شود و متاسفانه وزارتخانه مزبور از پرداخت ان خودداری و آئین نامه اجرایی مصوب هیئت محترم وزیران می باشداجرا نمی شود امید است با تدبیر وزیر محترم مشکل این عزیزان حل گردد.