امیرآبادی: دولت اراده سیاسی برای حذف یارانه‌ها ندارد

امیرآبادی: دولت اراده سیاسی برای حذف یارانه‌ها ندارد

Print Friendly

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم قم،در ادامه مناظره امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تصریح اینکه اراده‌ای برای حذف ثروتمندان نه در دولت قبل و نه این دولت وجود ندارد گفت: تأمین اجتماعی رسما اعلام کرد ۳۹ میلیون نفر تحت پوشش من هستند که براساس همین آمار می‌توان ۱۵ میلیون خانوار اطلاعاتشان را جمع آوری کرد. حتی می‌توان بیمه کارگران ساختمانی را معیار شناسایی سطح درآمدی افراد قرار داد.
وی اضافه کرد: مهمترین مسئله‌ای که الآن دولت باید برای حذف یارانه‌ها مدنظر قرار دهد داشتن اراده سیاسی برای این کار و پذیرفتن تبعات آن است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه حداقل ۱۰ میلیون نفر در کشور داریم که به این یارانه احتیاجی ندارند، گفت: می‌توان با این پول هزینه آب و گاز رسانی به بسیاری از روستاها را تأمین کرد.
امیرآبادی: دولت در قبال قانون مجلس ژست سیاسی گرفت
در ادامه این مناظره امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه دور ریختن ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را قبول ندارم، گفت: خیلی از مردم ما به این مبلغ واقعا احتیاج داشتند و اقشار ضعیف جامعه بیشترین نفع را از پرداخت نقدی یارانه‌ها بردند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: یک سرپرست خانواری که ۸ دختر داشت گفته بود من خرج زندگی خود را با یارانه درمی‌آورم.
امیرآبادی با اشاره به اینکه مجلس تأکید داشت که مواد ۷، ۸ و ۱۱ قانون هدفمندی باید از سوی دولت اجرایی شود، گفت: دولت ژست سیاسی گرفت و خواست از دستور مجلس برای استفاده از بانک‌های اطلاعاتی بهره برداری سیاسی کند.
وی گفت: دولت طبق قوانین پولشویی و مالیاتی می‌تواند از اطلاعات دارایی مردم استفاده کند.