امیرآبادی: دولت باید تبعات سیاسی حذف دهک‌های پردرآمد را از دریافت یارانه بپذیرد.

امیرآبادی: دولت باید تبعات سیاسی حذف دهک‌های پردرآمد را از دریافت یارانه بپذیرد.

Print Friendly

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم قم،نماینده مردم قم با بیان اینکه اگر دولت امسال بند «و» تبصره ۲۱ را برای حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی اجرا می‌کرد، شروع خوبی بود، گفت: دولت باید تبعات سیاسی حذف دهک‌های پردرآمد را از دریافت یارانه بپذیرد.
در ادامه برنامه مناظره، امیرآبادی اظهار داشت: بخش‌های مشخصی برای تعیین کردن درآمدها وجود دارد و دولت می‌تواند از اطلاعات این بخش‌ها استفاده کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در صندوق‌های بازنشستگی اطلاعات دریافتی بازنشستگان وجود دارد، یا اینکه در بخش نیروهای لشکری و کشوری و یا حتی در خصوص درآمد طلاب هم اطلاعات درآمدی وجود دارد، یا مثلاً بیمه ۸۰۰ هزار نفر کارگران ساختمانی مشخص است. امیرآبادی ادامه داد: به هر حال اگر دولت امسال بند «و» تبصره ۲۱ را اجرایی می‌کرد، قطعاً شروع خوبی بود.
وی افزود: مهمترین مسأله دولت در این باره اداره سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است؛ دولت باید تبعات سیاسی حذف دهک‌های پردرآمد را از دریافت یارانه بپذیرد.
صدا2
نماینده مردم قم در مجلس گفت: در همین استان قم ماهانه ۵۲ میلیارد تومان بابت یارانه به مردم پرداخت می‌شود در حالی که ما سال‌ها تلاش کرده‌ایم تا گازرسانی را به یکی از روستاها با هزینه فقط ۴ میلیارد تومان عملیاتی کنیم، اما اعتبار کم داریم، در حالی که اگر ۱۰ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند، بسیاری از پروژه‌های عمرانی اجرا می‌شود.