بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ در مجلس در گفتگوی شبکه خبر با امیرآبادی فراهانی

Print Friendly

دومین روز بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در بخش پیشخوان شبکه خبر ارتباط مستقیم با مجلس برقرار شد و با احمد امیرآبادی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت وگو شد.