بررسی ایرادهای شورای نگهبان به لایحۀ بودجه ۹۴ در گفتگوی شبکه خبر با امیرآبادی فراهانی

Print Friendly

گفتگو با احمد امیرآبادی فرهانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادهای شورای نگهبان به لایحۀ بودجه ۹۴.