بررسی ایرادهای شورای نگهبان به لایحۀ بودجه ۹۴ در گفتگوی شبکه خبر با امیرآبادی فراهانی

Print Friendly, PDF & Email

گفتگو با احمد امیرآبادی فرهانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادهای شورای نگهبان به لایحۀ بودجه ۹۴.