به منظور بررسی و حل مشکلات صورت گرفت: حضور امیرآبادی نماینده مردم قم در روستای باقرآباد به روایت تصویر

به منظور بررسی و حل مشکلات صورت گرفت: حضور امیرآبادی نماینده مردم قم در روستای باقرآباد به روایت تصویر

Print Friendly, PDF & Email

DSC02201

 

 

DSC02219

 

DSC02261

DSC02263