به منظور بررسی و حل مشکلات پروژه های شهری صورت گرفت:دیدار امیرآبادی با سقاییان نژاد شهردار قم

به منظور بررسی و حل مشکلات پروژه های شهری صورت گرفت:دیدار امیرآبادی با سقاییان نژاد شهردار قم

Print Friendly

DSC02603 DSC02605 DSC02619 DSC02624 DSC02613