در دفتر دکتر ایرانی خواه برگزار شد؛جلسه بررسی پروژه های در دست احداث علوم پزشکی به روایت تصویر

در دفتر دکتر ایرانی خواه برگزار شد؛جلسه بررسی پروژه های در دست احداث علوم پزشکی به روایت تصویر

Print Friendly

DSC02362

DSC02369

 

DSC02421

DSC02448

DSC02450

DSC02453

DSC02459

IMG_3149_82647

IMG_3192_82648