در دفتر نماینده مردم قم صورت گرفت:دیداررئیس واعضاء معاونت جوانان هلال احمر با امیرآبادی فراهانی

در دفتر نماینده مردم قم صورت گرفت:دیداررئیس واعضاء معاونت جوانان هلال احمر با امیرآبادی فراهانی

Print Friendly

DSC02788 DSC02789 DSC02794 DSC02795 DSC02801 DSC02809 DSC02830 DSC02837 DSC02843