امیرآبادی وآشتیانی در تذکر کتبی خواستار شدند:جلوگیری از فشار مالیاتی غیرمنطقی وفراقانونی به تولیدکنندگان و صنعتگران استان قم

امیرآبادی وآشتیانی در تذکر کتبی خواستار شدند:جلوگیری از فشار مالیاتی غیرمنطقی وفراقانونی به تولیدکنندگان و صنعتگران استان قم

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم قم،عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را قرائت کرد
محمد دهقان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:
امیربادی فراهانی و آشتیانی عراقی نمایندگان مردم قم به طیب نیا وزیر اقتصاد برای جلوگیری از فشار مالیاتی غیرمنطقی و فراقانونی به تولیدکنندگان ، صنعتگران و اصناف استان قم تذکر دادند.
در پایان باید خاطرنشان کرد این تذکردر بازدید نمایندگان مردم شریف استان قم از اداره مالیاتی و برگزاری جلسات متعدد با تولیدکنندگان ،صنعتگران و اصناف صورت گرفت که بر فشار مالیاتی غیرمنطقی و فراقانونی تاکیدداشتند.