عصردیروزصورت گرفت:بازدید نماینده مردم قم از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف قم

عصردیروزصورت گرفت:بازدید نماینده مردم قم از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف قم

Print Friendly

 

 

4c325e3d-411b-4ad6-8fdc-b7e0a7e4fbda

39d3639b-af35-45a7-bd76-e49b4e7613d8

990ae26f-1310-4483-92ec-1f1bef4c6d41

 

a0b23b91-98da-4f02-b64b-0b60d1f9dc90

d8cc04ce-da03-420d-ab52-d328d02a9c2c (1)