احمد امیرآبادی خبر داد:هیئت رئیسه کمیسیون تدوین احکام دائمی برنامه پنجساله تعیین شد

احمد امیرآبادی خبر داد:هیئت رئیسه کمیسیون تدوین احکام دائمی برنامه پنجساله تعیین شد

Print Friendly

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم قم،غلامرضا تاجگردون رئیس و محمدحسین فرهنگی و سید محمدحسین میرمحمدی به ترتیب نواب اول و دوم رئیس این کمیسیون شدند.
گفتنی است در این انتخابات محمدمهدی مفتح به عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب شد.
همچنین احمد امیرآبادی فراهانی و رحیم زارع دبیران اول و دوم این کمیسیون هستند.
قابل ذکر است که اخیراً معاون پارلمانی رئیس جمهور از توافق دولت با مجلس در مورد تشکیل کمیسیون مشترکی برای دائمی کردن برخی احکام برنامه‌های توسعه‌ای خبر داد.