تذکر کتبی نماینده مردم قم به رئیس جمهور

تذکر کتبی نماینده مردم قم به رئیس جمهور

Print Friendly, PDF & Email
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم قم،احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم در پی تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت ایثارگران به رئیس جمهور تذکر کتبی داد.
عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشوررا قرائت کرد.محمد دهقان امروز ( سه شنبه ۶ بهمن ماه ) تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را قرائت کرد که متن آن به شرح ذیل است:

– بذرپاش ، صادقی و امیرآبادی نمایندگان تهران، شیراز و قم به رئیس جمهور تسریع در پرداخت پاداش پایان خدمت ایثارگران را تذکردادند.

قادری و امیرآبادی نمایندگان شیراز و قم به آموزش و پرورش تسریع درتبدیل وضعیت استخدامی نیروهای پیمانی آموزش و پرورش به نیروهای رسمی با سابقه بیش از ۵ سال را تذکر دادند، همچنین این نمایندگان به رئیس جمهور لزوم حل مشکلات واحدهای تولیدی توسط  بانک مرکزی که درجریان رکود با چک های برگشتی مواجه شدند را تذکر دادند.