باتلاش امیرآبادی پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان استان قم شروع شد

باتلاش امیرآبادی پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان استان قم شروع شد

Print Friendly

احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی باپیگیری های خود باعث پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان قم گردید .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم قم،روز دوشنبه بامذاکرات امیرابادی نماینده قم بادکترفانی وزیروارتباط تلفنی وزیر با اقای زند نماینده بازنشستگان وشیخ الاسلام مدیرکل آموزش و پرورش استان  که توسط نماینده قم برقرارشد ، مقرر گردید طی هفته اینده پاداش فرهنگیان عزیز پرداخت شود لازم به ذکراست تعداد ۴۲۰نفرفرهنگی  بیش از ۱۷ماه است که از بازنشستگی شان می گذرد که باتلاش های وزیرمحترم ونماینده قم پاداش آن ها درحال پرداخت می باشد

انتهای پیام/