بازدید امیرآبادی منتخب اول مردم شریف قم از نحوه خدمات رسانی به زائرین در مراکز اسکان فرهنگیان به روایت تصویر

بازدید امیرآبادی منتخب اول مردم شریف قم از نحوه خدمات رسانی به زائرین در مراکز اسکان فرهنگیان به روایت تصویر

Print Friendly

احمد امیرابادی فراهانی روز سه شنبه با حضور در مراکز اسکان فرهنگیان در قم از نزدیک روند خدمات رسانی در این مراکز به مسافران نوروزی را مورد بررسی قرار داد.

 امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس در ادامه بازدید بر ارائه ی خدمات مطلوب و شایسته به زائران تاکید کرد.

1 2 3 4 5 7