امیرآبادی خبر داد: ۱۸ پیشنهاد حذف، اصلاح، الحاق وجایگزینی درتبصره های بودجه سال ۹۵ تقدیم هیئت رییسه شد

امیرآبادی خبر داد: ۱۸ پیشنهاد حذف، اصلاح، الحاق وجایگزینی درتبصره های بودجه سال ۹۵ تقدیم هیئت رییسه شد

Print Friendly

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم قم احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به بررسی بودجه ۹۵ کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۸ پیشنهاد حذف، اصلاح، الحاق وجایگزینی درتبصره های بودجه سال ۹۵ تقدیم هیئت رییسه شد.
منتخب اولمردم قم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با بیان این که نمایندگان تا هشتن فروردین ماه مهلت دارند تا پیشنهادات بودجه ای خودشان را به مجلس ارائه دهند، اظهار داشت: روز شنبه باحضور درمجلس شورای اسلامی هیجده پیشنهاد حذف، اصلاح، الحاق وجایگزینی درتبصره های بودجه سال ۹۵ که عمده انها در خصوص کاهش بهای آب وبرق مصرفی وجلوگیری ازحذف یارانه‌های نقدی اقشارمختلف مردم، جریمه سربازان غایب، بهبودراههای روستایی ومسیرمسکن مهر، افزایش سقف مالیاتی تایک ونیم میلیون تومان حقوق درماه و هزینه تحصیلی افرادتحت پوشش بهزیستی وکمیته امداد بوده که قبلاً به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده بود راتقدیم هیأت رئیسه مجلس کردم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بر اساس ماده ۱۴۸ آئین نامه داخلی مجلس، نمایندگان فقط ده روز مهلت‌دارند پیشنهاد‌های خود را جهت طرح در صحن علنی تقدیم نمایند و کمیسیون تلفیق بیست و هفتم اسفند گزارش را به چاپ رسانده و مهلت ده‌روزه آن هشتم فروردین سال جاری به اتمام می‌رسد.