عصر امروز؛ملاقات مردمی نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی به روایت تصویر۲

عصر امروز؛ملاقات مردمی نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی به روایت تصویر۲

Print Friendly, PDF & Email

DSC04110 DSC04116 DSC04118 DSC04121 DSC04131 DSC04137 DSC04152 DSC04157 DSC04168 DSC04169 DSC04173