گزارش تصویری/دیدار حسینی مدیر کل حفظ آثار، فرماندهان نظامی ارتش مستقر در استان با امیرآبادی منتخب اول مردم قم

گزارش تصویری/دیدار حسینی مدیر کل حفظ آثار، فرماندهان نظامی ارتش مستقر در استان با امیرآبادی منتخب اول مردم قم

Print Friendly, PDF & Email

DSC04186 DSC04190 DSC04219 DSC04267 DSC04276 DSC04282