در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل صورت گرفت:دیدار فرمانده کل نیروی انتظامی استان قم با امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به روایت تصویر

در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل صورت گرفت:دیدار فرمانده کل نیروی انتظامی استان قم با امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به روایت تصویر

Print Friendly

DSC04665 DSC04668 DSC04688 DSC04693 DSC04696 DSC04706 DSC04719DSC04652 DSC04657