امیرآبادی در گفتگوی ویژه خبری مطرح کرد؛کمیسیون تلفیق هیچ تعرفه ای را در لایحه بودجه افزایش نداده ست

امیرآبادی در گفتگوی ویژه خبری مطرح کرد؛کمیسیون تلفیق هیچ تعرفه ای را در لایحه بودجه افزایش نداده ست

Print Friendly
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم قم، احمد امیرآبادی فراهانی” نماینده مجلس شورای اسلامی، “علیرضا صالح” معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و “علیرضا سلیمی” نماینده  مجلس شورای اسلامی امشب ۲۲ فروردین در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی سایه روشن های بودجه سال ۹۵ پرداختند.
 احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون چرایی موافقت با کلیات لایحه بودجه گفت: موافق همه بودجه نیستم لذا کلیات را موافقت کرده ام زیرا  با  جزئیات  لایحه بودجه مخالفت هایی دارم که یکی از آن ها شامل حذف چند دهک در هدفمندی یارانه ها است.
وی افزود: در بحث تعرفه ها که شامل، آب، برق، گاز عوارض خروج از کشور، پاسپورت، گذرنامه ، گواهینامه می شود دولت هر سال افزایش در نظر می گرفت این در حالی بود که هر ساله کمیسیون تلفیق هم نیز تعرفه ها را افزایش می داد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که امسال کمیسیون تلفیق هیچ تعرفه ای را افزایش نداد بیان کرد: امسال  کار خوبی را کمیسیون تلفیق انجام داد به طوری که بیش از ۷ هزار میلیارد تومان را برای بخش دفاع و امنیت داخلی کشور قرار داد.
۷۱۰ میلیارد تومان به بحث فرهنگ اختصاص یافت
موافق کلیات لایحه بودجه  با بیان این که در بحث احکام برنامه تصویب کردیم که  ا بودجه دفاعی ۵ درصد بودجه عمومی کشور باشد اظهار داشت: در بحث فرهنگی بودجه ۷۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت به طوری که ۵۰۰میلیارد تومان از مازاد درآمد و ۲۱۰ میلیارد را به بودجه استان ها در بخش فرهنگی اختصاص یافت.