عصرامروزصورت گرفت:دیدار مردمی امیرآبادی فراهانی با ۱۷۰ نفر از مردم شریف استان قم/گزارش تصویری

عصرامروزصورت گرفت:دیدار مردمی امیرآبادی فراهانی با ۱۷۰ نفر از مردم شریف استان قم/گزارش تصویری

Print Friendly, PDF & Email

DSC04757 DSC04738 DSC04747 DSC04757 DSC04766 DSC04770 DSC04781 DSC04788 DSC04789 DSC04795 DSC04799 DSC04813 DSC04823 DSC04825