بازشماری آرا در حوزه انتخابیه ماکو و چالداران به روایت امیرآبادی،نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی

بازشماری آرا در حوزه انتخابیه ماکو و چالداران به روایت امیرآبادی،نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی

Print Friendly

امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس در صفحه شخصی خود نوشت:
?انتخابات حوزه ماکو و چالدران در آذربایجان‌غربی سنگ محک برای رسانه هایی بود که شورای نگهبان را متهم به عدم رعایت حق الناس می‌کنند.
?رقابت [در این حوزه] میان دو کاندیدا یکی اصلاح طلب و دیگری اصولگرا [بود]. در شمارش اولیه آراء کاندیدای اصلاح طلب با پیشی گرفتن از رقیب خود جهت ورود به مجلس به ۲۴ رأی دیگر نیاز داشت.
?در واقع او ۲۴/۹۷ درصد رأی را به خود اختصاص داده بود. شاید آسانترین کار این بود که انتخابات به دور دوم کشیده شود تا دو رقیب یکبار دیگر با هم رقابت کنند؛ اما شورای نگهبان از آنجا که به حق الناس باور دارد دستور به باز شماری تعدادی از صندوق‌ها و سپس تمام صندوق ها را صادر کرد تا کاندیدای اصلاح طلب با ۵ رأی و فقط ۵ رأی در مرحله اول به مجلس راه یابد.