عصر جمعه سوم اردیبهشت ماه صورت گرفت:دیدار مردمی امیرآبادی با مردم شریف استان قم به روایت تصویر

عصر جمعه سوم اردیبهشت ماه صورت گرفت:دیدار مردمی امیرآبادی با مردم شریف استان قم به روایت تصویر

Print Friendly, PDF & Email

DSC04854 DSC04857 DSC04863 DSC04869 DSC04880 DSC04891 DSC04908 DSC04912