رسیدگی به مشکلات مردم در دیدار چهره به چهره با امیرآبادی نماینده مردم شریف استان قم

رسیدگی به مشکلات مردم در دیدار چهره به چهره با امیرآبادی نماینده مردم شریف استان قم

Print Friendly, PDF & Email

DSC05244 DSC05262 DSC05269 DSC05283 DSC05307 DSC05332 DSC05336 DSC05344 DSC05352 DSC05368 DSC05370 DSC05383 DSC05406