امیرآبادی فراهانی رئیس شعبه پانزدهم مجلس دهم شد

امیرآبادی فراهانی رئیس شعبه پانزدهم مجلس دهم شد

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم قم،منتخب مردم قم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با رأی اکثریت آرا به عنوان رئیس شعبه پانزدهم مجلس دهم انتخاب شد.

احمد امیرآبادی‌فراهانی منتخب مردم قم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز شعبه ۱۵ مجلس دهم با رأی اکثریت اعضا، به عنوان رئیس این شعبه انتخاب شد.

همچنین اعضای شعبه ۱۵ مجلس دهم، سیدحسین افضلی و اکبر ترکی را به عنوان نواب رئیس و امیر خجسته منتخب مردم همدان را هم به عنوان سخنگوی این شعبه انتخاب کردند.

در این جلسه، قاسم صائبی و احمد بیگدلی نیز به عنوان دبیران شعبه پانزدهم انتخاب شدند.