در جلسه عصر امروز صورت گرفت؛انتخاب امیرآبادی نماینده مردم قم به عنوان گزینه فراکسیون ولایت برای دبیری هئیت رئیسه مجلس دهم با کسب بیشترین آرا

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم قم ،امیرآبادی نماینده مردم قم با کسب بیشترین ارا به عنوان دبیری در فراکسیون ولایت برای هیئت رئیسه انتخاب شد.

در پایان نشست فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی، نامزدهای ناظران و دبیران این فراکسیون برای هیئت رئیسه مجلس نیز مشخص شدند.

بر همین اساس محمد دهقان منتخب مردم چناران با ۸۶ رای و حمیدرضا حاجی بابابی منتخب مردم همدان با ۸۴ رای برای این منظور برگزیده شدند.

بهروز نعمتی منتخب تهران، مجید ناصری‌نژاد منتخب شادگان و محمد آشوری تازیانی منتخب بندرعباس هم به عنوان گزینه‌های فراکسیون برای ناظران هیات رئیسه انتخاب شدند.

همچنین احمد امیرآبادی فراهانی با ۶۳ رای، غلامرضا کاتب با ۶۳ رای، سیدامیرحسین قاضی زاده با ۵۹ رای، اکبر رنجبرزاده با ۵۰ رای، عباس پاپی زاده با ۴۲ رای و سیدناصر موسوی لارگانی با ۴۱ رای برای دبیری هیات رئیسه برگزیده شدند.