رهبر معظم انقلاب در پیامی به افتتاحیه مجلس دهم:اقتصاد مقاوم و فرهنگ اسلامی، دو اولویت فوری مجلس دهم/ سنگری در برابر افزون‌خواهی گستاخانه استکبار بسازید

رهبر معظم انقلاب در پیامی به افتتاحیه مجلس دهم:اقتصاد مقاوم و فرهنگ اسلامی، دو اولویت فوری مجلس دهم/ سنگری در برابر افزون‌خواهی گستاخانه استکبار بسازید