در صحن مجلس صورت گرفت: گزارش فعالیت شعبه ۱۵ مجلس دهم توسط امیر خجسته سخنگوشعبه و به ریاست احمد امیرآبادی فراهانی

در صحن مجلس صورت گرفت: گزارش فعالیت شعبه ۱۵ مجلس دهم توسط امیر خجسته سخنگوشعبه و به ریاست احمد امیرآبادی فراهانی

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم قم،احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس شعبه پانزدهم مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

احمد امیرآبادی فراهانی منتخب مردم قم در مجلس به عنوان رئیس، سیدحسین افضلی و اکبر ترکی به عنوان نواب رئیس و امیر خجسته منتخب مردم همدان در مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنگوی شعبه ۱۵ انتخاب شدند.

همچنین قاسم صائبی و احمد بیگدلی نیز به عنوان دبیران شعبه پانزدهم از سوی اعضا برگزیده شدند.

جمالی به عنوان عضو ثابت و طاهرخانی به عنوان عضو علی‌البدل کمیسیون تحقیق و اکبری به عنوان کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس انتخاب شدند.

201605104508894436_Orig

201605101465904296_Orig (1)