مجلس قانون انتخابات ریاست جمهوری را تغییر می‌دهد

مجلس قانون انتخابات ریاست جمهوری را تغییر می‌دهد

Print Friendly, PDF & Email

 

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، چنانچه دولت لایحه جامع انتخابات را ارائه ندهد نمایندگان مجلس براساس طرحی تغییر قانون انتخابات را پیگیری خواهند گرد.

“احمد امیرآبادی فراهانی” عضو هیئت رئیسه مجلس، با اشاره به مراجعه عموم مردم برای ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری گفت: مجلس قانون انتخابات ریاست جمهوری را تغییر می دهد.
نماینده مردم قم تاکید کرد: بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، چنانچه دولت لایحه جامع انتخابات را ارائه ندهد نمایندگان مجلس براساس طرحی تغییر قانون انتخابات را پیگیری خواهند گرد.
وی تصریح کرد: بخش ورود به عرصه رقابت انتخابات ریاست جمهوری بعنوان قدم اول ثبت، باید تغییر یابد.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: ورود اشخاص مختلف بدون در نظر گرفتن سن، سواد و … این روزها صدای اعتراض اکثر مردم و مراجع معظم تقلید و نخبگان را بلند کرده است.
امیرآبادی فراهانی خاطرنشان کرد: مجلس در مورد تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت بزرگی را برعهده داشته و باید این قانون را اصلاح کند لذا کمیسیون شوراها این تغییرات را در دستور کار خود قرار دهد‌.