گزارش تصویری / ملاقات مردمی احمد امیرآبادی فراهانی در روز جمعه(۱۳۹۷/۰۵/۰۵) در دو نوبت با مردم شریف استان قم

گزارش تصویری / ملاقات مردمی احمد امیرآبادی فراهانی در روز جمعه(۱۳۹۷/۰۵/۰۵) در دو نوبت با مردم شریف استان قم

Print Friendly

ملاقات مردمی احمد امیرآبادی فراهانی در روز جمعه (۱۳۹۷/۰۵/۰۵)  در دو نوبت صبح جمعه و جمعه شب با مردم شریف استان قم صورت گرفت