گزارش تصویری / دیدار صمیمانه با مردم شریف استان قم و پیگیر مشکلات آنان در دو نوبت صبح جمعه و جمعه شب مورخ ۹۷/۰۵/۱۲

گزارش تصویری / دیدار صمیمانه با مردم شریف استان قم و پیگیر مشکلات آنان در دو نوبت صبح جمعه و جمعه شب مورخ ۹۷/۰۵/۱۲

Print Friendly, PDF & Email