امیرآبادی فراهانی درباره جلسه سوال از رئیس جمهور خبر داد: هر یک از سوالات مطرح شده از رئیس جمهور در جلسه فردا جداگانه رای گیری می شود +جزئیات زمانی سوال ها و پاسخ های جلسه

امیرآبادی فراهانی درباره جلسه سوال از رئیس جمهور خبر داد: هر یک از سوالات مطرح شده از رئیس جمهور در جلسه فردا جداگانه رای گیری می شود +جزئیات زمانی سوال ها و پاسخ های جلسه

Print Friendly, PDF & Email

عضو هیئت رئیسه مجلس روند برگزاری جلسه سوال از رئیس جمهور را تشریح کرد.

احمد امیرآبادی فراهانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اعلام وصول سوال از رئیس جمهور، گفت: باید اذعان کرد نمایندگان سوال کننده از رییس جمهور پنج سوال را مطرح کرده اند که بر اساس قانون باید برای هر سوال رای گیری انجام شود.

نمایندگان سوال کننده از رییس جمهور پنج سوال را مطرح کرده اند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این بین باید یادآور شد اگر نصف بعلاوه یک نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس جمهور قانع نشوند، سوال به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

فرصت پاسخگویی رییس جمهور یک ساعت خواهد بود/طرح سوال سی دقیقه

وی در خصوص مدت زمان طرح سوال از سوی نمایندگان و همچنین فرصت پاسخگویی رییس جمهور، ادامه داد: فرصت نمایندگان سوال کننده در مجموع سی دقیقه خواهد بود؛ همچنین باید یادآور شد تعداد افرادی که سوال را مطرح خواهند کرد بستگی به نظر نمایندگان دارد و می تواند متغییر باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: در این بین نیز رییس جمهور طبق آیین نامه داخلی مجلس در مجموع یک ساعت فرصت پاسخگویی به سوالات نمایندگان را دارد.

امیرآبادی فراهانی افزود: بر اساس اعلام آمادگی که از سوی ریاست جمهوری صورت گرفته، آقای روحانی فردا ساعت هشت صبح در قوه مقننه حاضر خواهد شد.

ضرورت حفظ کرامت افراد از سوی نمایندگان و رییس جمهور

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان سوال کننده و همچنین رییس جمهور می خواهد که بنابر فرمایشات رهبر انقلاب، کرامت همدیگر را حفظ کنند، از موضوع سوال خارج نشوند تا بتوانیم با حفظ احترام همدیگر یکی از شئون سیاسی کشور را به نمایش بگذاریم.

جلسه سوال از رییس جمهور نمایش پختگی سیاسی در داخل کشور خواهد بود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روز برگزاری سوال از رییس جمهور مردم باید مشاهده کنند که پختگی سیاسی در داخل کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: باید یادآور شد سوال از رییس جمهور حقی است که قانون اساسی به نمایندگان مجلس داده است لذا نباید این مهم را بی مورد پررنگ کنند. بنابراین قطعا در جلسه قوه مقننه باید نمایشی از اقتدار مجلس و اقتدار دولت را مشاهده کنیم و در واقع نمایندگان دموکراسی کامل را به نمایش بگذارند./

پایان پیام