گزارش تصویری / ملاقات حضوری موکلین با نماینده مردم شریف استان قم در روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

گزارش تصویری / ملاقات حضوری موکلین با نماینده مردم شریف استان قم در روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

Print Friendly, PDF & Email