امیرآبادی فراهانی در گفت وگو با نماینده:   طرح “شفافیت آرا” از فساد و رانت جلوگیری می کند

امیرآبادی فراهانی در گفت وگو با نماینده: طرح “شفافیت آرا” از فساد و رانت جلوگیری می کند

Print Friendly, PDF & Email

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در حاشیه بازدید از تحریریه “نماینده” گفت: باید در نظر داشته باشیم که شفافیت در اداره جامعه بسیار ارزشمند است و از رانت ها، باندبازی ها و فساد ها جلوگیری خواهد کرد.

احمد امیرآبادی فراهانی در حاشیه بازدید از تحریریه «نماینده» با اشاره به عدم تصویب طرح شفافیت آرا در مجلس شورای اسلامی، گفت: آقای حاجی دلیگانی اسامی ۲۹ نفر را منتشر کرد و از مردم خواست که «به نمایندگان خود بگویید به این طرح رای دهند» البته آن زمان آقای حاجی دلیگانی این موضوع را نیاوردند تا ما هم امضا کنیم. خیلی از موکلان ما هم پیام میدادند و سوال می کردند که چرا این طرح را امضا نکردید؟ در جواب من یک توئیت گذاشتم و «گفتم اگر شفافیت از مجلس شروع شود یک امر مبارک است و هر طرحی به ۱۵ امضا بیشتر نیاز ندارد ولی بدانید بسیاری از افرادی که اینجا امضا می کنند رای نمی دهند» ۱۵ امضا با ۲۰۰ امضا هیچ فرقی نمی کند هر دو مسیر قانوگذای قرار می گیرند.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: فضای کلی مجلس اینگونه است که خیلی از افراد طرح هایی را امضا می کنند ولی رای نمی دهند ؛ در واقع هدف طرح این است که این مساله از بین برود، البته این موضوع برای ما نمایندگان که وضعیت مجلس را می دانیم عجیب نیست برای مردم تعجب آور است.

وی افزود: چندی پیش در هیئت رئیسه مطرح کردم که رقم حقوق هایمان را در سامانه ماده ۲۹ برنامه ششم ثبت کنند و جمع بندی رئیس مجلس هم حالت مصوبه گرفت که این کار حتما انجام شود، ولی هنوز نمیدانم چرا نمایندگان از شفاف سازی گریزان هستند.

امیرآبادی در پاسخ به این سوال” آیا نمایندگان برای تایید این طرح معذوریت دارند؟”، افزود: نمایندگان یک سری دلایل را عنوان می کنند بابت اینکه این شفاف سازی انجام نشود. برخی می گویند فشار دستگاه های اجرایی دولت به نمایندگان است. امکان دارد به یک موضوعی ما رای ندهیم و خواست دولت این باشد که آن موضوع رای بیاورد بنابراین در انتخابات از ما حمایت نکند.

وی دلیل دیگر را احزاب و گروه های سیاسی برشمرد و عنوان کرد: برخی دیگر معتقدند احزاب و گروه ها و تشکل های بیرون از مجلس گاهی از ما می خواهند به موضوعی رای دهیم ولی ما نمی خواهیم آن موضوع رای بیاورد به همین دلیل از ما دلخور می شوند. سومین دلیل مخالفت با این طرح فراکسیون های داخل مجلس هستند که می خواهند گاهی ما به موضوعی رای دهیم ولی ما نمی خواهیم رای دهیم و برعکس. چهارم دوستان مجلسی ما هستند یک موضوعی را می خواهیم رای ندهیم ولی آنها می خواهند رای دهیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه گفت: گاهی یک نماینده در مجلس دوست و رفیق ماست ولی ما نمی خواهیم به دوستمان رای دهیم و اگر متوجه شود به او رای ندادیم باعث نقار می شود. مجموع این دلایل باعث شد تا نمایندگان به این طرح رای ندهند ولی اگر همه این دلایل را هم درست بدانیم باید در نظر داشته باشیم که شفافیت در اداره جامعه بسیار ارزشمند است و از رانت ها، باندبازی ها و فساد ها جلوگیری خواهد کرد.

امیرآبادی در پاسخ به این سوال که چرا طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی هم رد شد اذعان کرد: در رای گیری برای تصویب کلیات این طرح آقای پزشکیان اشتباه کرد. این موضوع باید مجدد در هیات رئیسه بررسی شود.این طرح همان طرح اعاده اموال نامشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که شخص رئیس مجلس در جلسات بررسی آن حضور داشت و اعضای کمیسیون برای آن خیلی زحمت کشیدند و قوه قضاییه هم با این طرح موافق بود ولی همه از اخطار قانون اساسی که آقای پزشکیان به این طرح وارد کرد تعجب کردیم به نظر می رسد آقای پزشکیان با این طرح مخالف بود.

انتهای پیام/