امیرآبادی‌فراهانی در گفت‌وگو با خانه ملت: آئین نامه داخلی مجلس برای شفاف شدن آراء اصلاح می‌شود

امیرآبادی‌فراهانی در گفت‌وگو با خانه ملت: آئین نامه داخلی مجلس برای شفاف شدن آراء اصلاح می‌شود

Print Friendly, PDF & Email

یک عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به جلسه هیات رئیسه گفت: در این جلسه با تفسیر بخشی از قانون آیین نامه داخلی مجلس، نظر هیات رئیسه بر این بود که امکان انتشار رای نمایندگانی که متقاضی انتشار آراء خود هستند، وجود ندارد.

احمد امیرآبادی فراهانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص شفافیت آرای نمایندگان مجلس، اظهار داشت: مطابق نظر هیات رئیسه مجلس در تفسیر قانون آئین نامه داخلی مجلس، رای‌گیری در مجلس باید مخفی باشد ولی من این تفسیر از قانون را قبول ندارم.

هیات رئیسه مجلس حتی اعلام آراء نمایندگان داوطلب را رد کرد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر نمایندگان مجلس رای بدهند، آئین نامه داخلی برای شفاف شدن آراء، اصلاح خواهد شد.

وی افزود: در جلسه هیات رئیسه مجلس، این بخش از قانون آیین نامه داخلی مجلس تفسیر شده و نظر هیات رئیسه مجلس بر این بود که امکان انتشار رای نمایندگانی که متقاضی انتشار آرا خود از سوی هیات رئیسه مجلس هستند، وجود ندارد.

نظر تفسیری هیات رئیسه مجلس در خصوص مخفی بودن رای گیری در مجلس درست نیست

امیرآبادی فراهانی ادامه داد: ما باید نظر تفسیری هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی را بپذیریم، ولی نظر شخصی من بر این است که ماده ۱۲۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس اذعان می‌دارد که اگر سیستم شمارشگر آراء خراب شد، رای گیری از نمایندگان با قیام و قعود انجام شود، بنابراین اگر رای گیری با قیام و قعود پیش بینی شده، به این‌معناست که شفافیت آرا نمایندگان نیز در مجلس قابل انجام است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: از دستگاه الکترونیکی شمارش آرا در قانون آئین نامه داخلی مجلس صرفا به عنوان یک وسیله برای شمارش آرا نام برده شده و این دستگاه برای مخفی نگه داشتن آراء در قانون آئین نامه داخلی مجلس مورد اشاره قرار نگرفته است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر موضوع اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برای شفافیت آرای نمایندگان نیز در دستور کار کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس قرار دارد.

لازم به ذکر است که در ماده ۱۲۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس آمده است: به مجرد اعلام أخذ رأى، توسط رئیس جلسه تعداد نمایندگان حاضر در جلسه به استناد دستگاه شمارشگر اعلام و بلافاصله أخذ رأى به عمل مى‌آید. در موارد نقص فنى دستگاه شمارشگر عده حاضران مستند به شمارش اکثریت دبیران خواهد بود.

انتهای پیام/