گزارش تصویری / ملاقات مردمی روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

گزارش تصویری / ملاقات مردمی روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

Print Friendly, PDF & Email

ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم در دفتر ارتباطات مردمی با مردم عزیز استان