گزارش تصویری / ملاقات مردمی جمعه شب مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ در دفتر ارتباطات مردمی

گزارش تصویری / ملاقات مردمی جمعه شب مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ در دفتر ارتباطات مردمی

Print Friendly, PDF & Email

دیدار صمیمانه جمعی از مردم بزرگوار استان قم با نماینده خود در مجلس شورای و بررسی مشکلات مراجعین توسط امیرآبادی فراهانی در جمعه شب در محل دفتر ارتباطات مردمی