گزارش تصویری / ملاقات مردمی روز جمعه ۹۸/۰۳/۱۷

گزارش تصویری / ملاقات مردمی روز جمعه ۹۸/۰۳/۱۷

Print Friendly, PDF & Email

دیدار صمیمانه و بررسی مشکلات مراجعین محترم در روز جمعه در دفتر ارتباطات مردم نماینده قم