بازدید هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران از سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی در هلند

بازدید هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران از سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی در هلند

Print Friendly, PDF & Email

بازدید هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در هلند از سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی و ادای احترام به شهدای حملات شیمیایی به سردشت حلبچه