جلسات اعضای ناظر مجلس شورای اسلامی در دادگاه بین المللی لاهه

جلسات اعضای ناظر مجلس شورای اسلامی در دادگاه بین المللی لاهه

Print Friendly, PDF & Email

🔶جلسات  اعضای ناظر مجلس در #دادگاه_بین_المللی_لاهه برای آگاهی از وضعیت طرح های مطرح در #دیوان_بین_المللی_لاهه باحضور کارشناسان مستقر در دفتر حقوقی جمهوری اسلامی ایران در  لاهه

🔹موضوع پرونده در این مرحله مرتبط با خریدهای #نظامی ایران و #تحریمهای اخیر است.