ضیافت شام سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد به افتخار هیئت پارلمانی ایران به روایت تصویر

ضیافت شام سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد به افتخار هیئت پارلمانی ایران به روایت تصویر

Print Friendly, PDF & Email

مراسم ضیافت شام سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد به افتخار هیئت پارلمانی ایران با حضور نائب رئیس مجلس ملی پاکستان و رئیس گروه دوستی پارلمان پاکستان و ایران و ربانی رئیس مجلس سنا