دیدار رئیس و تعدادی از اعضای گروه دوستی مجلس سنای پاکستان و ایران در دفتر امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به روایت تصویر

دیدار رئیس و تعدادی از اعضای گروه دوستی مجلس سنای پاکستان و ایران در دفتر امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به روایت تصویر

Print Friendly, PDF & Email

دیدار رئیس و تعدادی از اعضای گروه دوستی مجلس سنای پاکستان و ایران با امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و پاکستان در محل دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم شریف استان قم