دیدار جمعی از مردم شریف استان قم با نماینده خود در مجلس شورای اسلامی در عصر جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ / به گزارش تصویر

دیدار جمعی از مردم شریف استان قم با نماینده خود در مجلس شورای اسلامی در عصر جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ / به گزارش تصویر

Print Friendly, PDF & Email