گزارش تصویری / ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی و پیگیری مشکلات مراجعین محترم / جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۸

گزارش تصویری / ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی و پیگیری مشکلات مراجعین محترم / جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۸

Print Friendly, PDF & Email

ملاقات مردمی و تماس با مسئولین استانی و کشوری توسط امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم جهت بررسی و مشکلات مراجعین

ی